Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Het achterhalen van dieperliggende klantbehoeften en het creëren van een sterk onderscheidend vermogen leiden tot een sterke marktpositie.

Waarom is innovatie belangrijk voor fast moving consumer goods?

Fast moving consumer goods (FMCG) bevinden zich in zeer competitieve en verzadigde markten. De producten worden veelvuldig geconsumeerd en worden vaak zonder al te veel nadenken gekocht. De keuze voor een overstap naar een ander product is snel gemaakt. Het is dan ook van groot belang de consumenten te blijven verrassen, uit te dagen en te verleiden.

Voor bedrijven in de FMCG branche die hun marktpositie willen versterken, is het van groot belang met visie innovatieve en onderscheidende producten op de markt te brengen. Gemak is een basisvoorwaarde geworden; je kunt je hier niet langer op onderscheiden. En zelfs van een succesvol product kan de productlevenscyclus minder dan 2 jaar zijn. Nieuwe concepten en goedlopende producten creëren voor de massa blijft een uitdaging!

Wat is de juiste aanpak voor innovatie van fast moving consumer goods?

Uit ervaring weet SunIdee dat innovaties voor de massa niet ver van het uitgangspunt of het reeds bekende hoeven te liggen. Nieuwe, slimme en differentiërende proposities gebaseerd op bestaande producten kunnen een relevante meerwaarde geven voor de consument.

Wij hebben een resultaatgerichte en pragmatische aanpak ontwikkeld om in korte tijd een categorievisie neer te zetten die aansluit op nieuwe klant- en marktinzichten en de sterktes van jullie organisatie of merk, en deze te vertalen naar sterke productinnovaties.

In marketing en innovatie van massaproducten zijn drie momenten van groot belang: ‘WHY – BUY – TRY’:
‘WHY’ is het moment dat de klant een behoefte ervaart en besluit op zoek te gaan naar een oplossing; ‘BUY’ is het moment van aankoop van een product; ‘TRY’ is het moment van gebruik van het aangeschafte product en dit is ook meteen het moment waarop de klant beslist of hij het product nog een keer zal kopen.
Dit hele proces is een cyclisch proces. Inzicht in gedrag, behoefte en belevenis van de klant tijdens deze momenten bieden belangrijke aanknopingspunten voor innovatie.

Hoe kan SunIdee helpen?


Identificeer relevante trends en formuleer een categorievisie.

In deze fase maken we gebruik van alle reeds aanwezige relevante informatie en onderzoek.
Met het SunIdee TrendWheel worden de meest relevante trends geselecteerd en maken we inzichtelijk wat deze trends betekenen voor jullie organisatie. Op basis van de verkregen inzichten definiëren we een heldere categorievisie.

Genereer 'shopper insights' en ‘consumer insights’.

Om ‘shopper insights’ en ‘consumer insights’ te genereren onderzoeken we de ‘WHY – BUY – TRY’ momenten:

 • WHY: Wat zijn de behoeften en wensen van de klant? Wat beïnvloedt de klant direct én indirect op het moment dat hij jullie product ziet?
 • BUY: Hoe koopt de klant het product? Wat is zijn 'shopper mindset'? Vindt hij het leuk om voor het product te gaan winkelen of heeft hij hier een hekel aan? Heeft hij het product dringend nodig of niet?
 • TRY: Wat zijn de verwachtingen van de klant als hij jullie product gebruikt? Worden zijn verwachtingen overtroffen of niet eens gehaald? Wil hij jullie product nogmaals kopen?

 • Creëer innovatieve ideeën en concepten.

  Op basis van de geformuleerde categorievisie bedenken we samen met jullie team relevante innovatieve ideeën voor nieuwe producten.
  Voor deze ideegeneratie maken we gebruik van de best passende creatieve tools die door SunIdee zijn ontwikkeld. In deze tools worden de gegenereerde inzichten als uitgangspunt gebruikt.
  De meest veelbelovende en best passende ideeën worden uitgewerkt tot heldere concepten.

  News