Customer experience

Innovatie in customer experience maakt jullie diensten waardevoller en jullie klanten loyaler.

Waarom is innovatie in customer experience belangrijk?

De technologische en economische ontwikkelingen van deze tijd stellen flinke eisen aan het aanpassings- en innovatievermogen van bedrijven. Wensen en verwachtingen van klanten veranderen in steeds hoger tempo.
Innovatie in customer experience stelt een bedrijf in staat in te spelen op deze veranderingen en te profiteren van geboden kansen door nuttige, wenselijke en duurzame diensten voor de klant te creëren.

Belangrijke doelstellingen van innovatie in customer experience zijn:

 • Relevant zijn voor jullie klanten
 • Betere (nieuwe) diensten en producten ontwikkelen en leveren
 • Verbeteren van de totale klantervaring
 • Empoweren van de werknemers om te excelleren

Wat is de juiste aanpak voor Innovatie in customer experience?

Innovatie in customer experience vereist andere methoden en denkwijzen dan traditionele productinnovatie. Het is van belang de context van wens en motivatie van jullie klanten én jullie medewerkers goed te begrijpen. Door het maximale uit de aanwezige competenties binnen jullie organisatie te halen kunnen jullie beter en sneller inspelen op kansen in de markt. Het innovatieproces is dan ook een samenspel van sociale en technologische innovatie.

SunIdee heeft een effectief innovatieproces ontwikkeld waarin speciaal door ons ontwikkelde tools worden ingezet. We brengen alle interacties tussen klant en organisatie in kaart en kijken waar, wanneer en hoe jullie diensten waardevoller gemaakt kunnen worden voor de klant én voor jullie organisatie. Door de huidige en de toekomstige (ideale) 'customer journeys' naast elkaar te zetten, is in één oogopslag duidelijk welke verbeteringen nodig zijn en waar naartoe gewerkt wordt.

Hoe kan SunIdee helpen?

Inzicht in gedrag en ervaring van de klant
Krijg een volledig beeld van de ervaring van klanten in het gehele koop- en gebruiksproces:
 • Wie gebruikt jullie diensten?
 • Wat is de context van het gebruik?
 • Hoe zie de huidige ‘customer journey’ eruit?
We visualiseren de ‘customer journey’ in een mooi vormgegeven en informatief overzicht dat de huidige situatie duidelijk weergeeft.

Definiëren van de gewenste interactie
 • Wat zijn alle customer touchpoints?
 • Welke interacties zijn er tussen de klant en jullie organisatie?
 • Hoe kunnen deze verbeterd worden op basis van alle inzichten?

Ontwikkel en implementeer
 • Ontwerp alle touchpoints en interacties
 • Geef mensen binnen jullie organisatie de juiste motivatie en middelen
 • Veranker de nieuwe manier van werken in de organisatie

Workshops

 • Consumer insight workshop: krijg beter begrip voor de gewoontes en behoeften van uw klant en van mensen in het algemeen.
 • Consumer touchpoint workshop
 • Consumer journey workshop
 • Customer experience workshop
 • Co-creatie- and co-designworkshops: ontwerp nieuwe serviceconcepten in nauwe samenwerking met experts en gebruikers.