Consumentinzichten (B2C) en klantinzichten (B2B)

Ga eens in de schoenen van je klant staan!

Waarom zijn klantinzichten belangrijk?

Klantinzichten (voor het leesgemak gebruiken we het woord klantinzicht op deze pagina voor zowel B2C als B2B) zijn de motor van een klantgerichte organisatie. Een klantinzicht beschrijft wat de klant drijft. Alleen directe interactie met de klant geeft inzicht in zijn belevingswereld. Ga in zijn schoenen staan en bekijk de wereld door zijn ogen! De verwoven klantinzichten vormen een springplank naar succelvolle innovatieve ideeën en proposities.
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: een klantinzicht is GEEN productidee. Organisaties die wel klantgericht willen worden maar het nog niet zijn, gebruiken klantinzichten vaak als verpakking om bestaande ideeën intern te kunnen ‘verkopen’. Klanten vragen over het algemeen niet om een concreet product en als ze dat wel doen is hun suggestie misschien niet de beste oplossing voor hun behoefte. Het is belangrijk om te begrijpen wat je klant met een oplossing wil bereiken voordat je de beste oplossing voor zijn behoefte kunt gaan bedenken.

Hoe kun je het beste met klantinzichten werken?

Om klantinzichten te identificeren moet je in kaart brengen wat het huidige gedrag van de klant is, begrijpen waarom hij zich op deze manier gedraagt, erachter komen wat hij precies wil en wat zijn dromen zijn. Om klantinzichten vast te leggen gebruikt SunIdee met veel succes de WHAT - WHY - WOW methode.

  • WHAT: Wat is de situatie, het probleem, het dilemma of de wens? Dit deel van het inzicht draait om observaties en feiten.
  • WHY: Waarom is dit een dilemma, probleem of een wens? Hier gaat het vaak om emoties en de dieperliggende drijfveren van een klant.
  • WOW: Wat is het gewenste effect? Hier beschrijf je het gewenste eindresultaat voor de klant en hoe hij dit ervaart. Je beschrijft dus het effect dat de nieuwe oplossing teweeg moet brengen. Pas op dat je geen productidee beschrijft!

Hoe kan SunIdee helpen?


Klantinzichten identificeren

SunIdee heeft een pragmatische aanpak voor het identificeren van klantinzichten bestaande uit een training, huisbezoeken/bedrijfsbezoeken en workshops. We trainen jullie team, organiseren klantsafari’s, coachen de teamleden en helpen hen om de bevindingen te verwoorden in heldere klantinzichten. Indien gewenst kunnen onze experts ook het volledige onderzoek voor jullie uitvoeren bij het verwerven van klantinzichten.

Klantinzichten aanscherpen en valideren

We helpen jullie om klantinzichten aan te scherpen door middel van co-creatiesessies met klanten en 'online focus groups'. Door ons netwerk van internationale partners kunnen wij dit wereldwijd doen in de taal van het betreffende land. Zodra de klantinzichten definitief zijn, werken we samen met externe marktonderzoekbureaus om de klantinzichten kwantitatief te testen.

Klantinzichten verankeren in de organisatie

We helpen je om het werken met klantinzichten te verankeren in de organisatie door teams te trainen, nieuwe marketing- en innovatieprocessen te implementeren en interne specialisten te coachen in hun dagelijkse werkzaamheden. Op deze manier helpen we jullie om de volgende stap te zetten op weg naar een volledig klantgerichte organisatie!

News