Thursday
Feb092012

LifeStages

LifeStages

De LifeStages poster geeft een overzicht van alle verschillende levensfases en ontwikkelingen die een consument in zijn leven doorloopt, van 0 tot 100 jaar. Het is een uitstekende tool voor ideegeneratie met als doel om ‘klanten voor het leven’ te creëren.
Filosofie

Wanneer een consument van de ene levensfase naar een volgende gaat, veranderen er verschillende dingen tegelijk in zijn leven. Hierdoor staat hij open voor nieuwe producten en diensten die voorzien in zijn nieuwe behoeften. Het begrijpen van deze veranderingen en wat ze betekenen voor je klant is een uitstekend startpunt om nieuwe ideeën voor producten of diensten te genereren.

Uitleg

In een workshop zal je team een LifeStages poster als inspiratiebron gebruiken om de belangrijkste veranderingen in het leven van de consument te beschrijven. Met deze creativiteitstools krijgt je team slimme ideeën om nieuwe klanten aan te trekken of om bestaande klanten langer te binden.

Resultaat

Nieuwe ideeën voor producten en marketing die inspelen op belangrijke transitiemomenten voor de consument.