Thursday
Feb092012

Roadmap

Roadmap

De Roadmap tool geeft een overzicht van relevante toekomstige gebeurtenissen, projecten of drijfveren aan de hand van een tijdslijn. Deze tool is uitermate geschikt voor het prioriteren en het maken van beslissingen. Het is de ideale tool voor het visualiseren van het ‘grotere plaatje’.
Filosofie

Het maken van een Roadmap moet een gezamenlijk proces zijn waarin een multidisciplinair team beslist welke stappen genomen moeten worden en op welk moment. Het is essentieel om een visueel overzicht te creëren om inzicht te krijgen in de onderlinge verbanden, om beslissingen te ondersteunen, om concrete actieplannen te ontwikkelen en deze te communiceren naar de rest van de organisatie.

Uitleg

De inhoud van de Roapmap hangt af van jullie uitdaging met betrekking tot innovatie. De meest voorkomende zijn:

  • Product roadmaps: hoe kan een product zich ontwikkelen tot een hele productlijn, voortbordurend op de nieuwe technologische mogelijkheden.
  • Service roadmaps: hoe ontwikkel je services rond de huidige producten.
  • Project roadmaps: hoe hangen alle innovatie projecten samen en welke technologische enablers moeten hiervoor ontwikkeld worden.
Resultaat

De Roadmap geeft je een visueel overzicht met daarin projecten, timing, prioriteiten, onderlinge verbanden en de belangrijkste beslismomenten. Een concreet actieplan helpt je team om dit in de praktijk te brengen.