Friday
Sep232016

Amstel - Co-creatie innovatieproject

Co-creatie innovatieproject

“Het innovatieproject heeft ons naast vele relevante productideeën ook een nieuw inzicht in ons gehele productportfolio opgeleverd"

(Marketingmanager Amstel, Heineken Nederland)

Achtergrond

Amstel heeft haar positie, mede dankzij de focus op branding en communicatie, als een van ’s werelds sterkste biermerken weten te behouden. Echter om groei te realiseren onder jongvolwassenen, een belangrijke doelgroep voor alcoholische dranken, was merkbekendheid en communicatie ontoereikend. Er was daarom behoefte aan productinnovatie.
SunIdee heeft samen met Amstel een innovatiestrategie uitgezet, consumentinzichten (‘consumer insights’) geïdentificeerd en nieuwe productconcepten ontwikkeld. In dit co-creatieproject hebben 27 consumenten, 16 Amstel-experts en 2 innovatiespecialisten van SunIdee nauw samengewerkt en binnen 3 maanden fantastische resultaten bereikt.

Resultaten

  • Een heldere innovatiestrategie met 5 innovatiethema’s om het productportfolio te versterken.

  • 45 consumentinzichten
  • >50 ideeën in 8 logische clusters
  • 7 nieuwe productconcepten

  • één nieuw product geïntroduceerd
  • twee producten in ontwikkeling

Aanpak

Het definiëren van een heldere innovatiestrategie met 5 concrete innovatiethema’s, met als uitgangspunt de merkbekendheid van Amstel en een grondige analyse van het productportfolio. Deze stap betrof een combinatie van consultancy en een eendaagse portfolioworkshop.

Na het in kaart brengen van alle bestaande kennis over de doelgroep en het afnemen van interviews met consumenten, hebben we consumentinzichten geïdentificeerd voor de 5 innovatiethema’s. In twee eendaagse brainstormsessies zijn vele honderden ideeën bedacht voor de twee belangrijkste innovatiethema’s. De beste ideeën dienden als basis voor twee co-creatiesessies met consumenten.

Na het in kaart brengen van alle bestaande kennis over de doelgroep en het afnemen van interviews met consumenten, hebben we consumentinzichten geïdentificeerd voor de 5 innovatiethema’s. In twee eendaagse brainstormsessies zijn vele honderden ideeën bedacht voor de twee belangrijkste innovatiethema’s. De beste ideeën dienden als basis voor twee co-creatiesessies met consumenten.

SunIdee heeft alle resultaten samengevat in beeldmateriaal, geadviseerd over de volgende stappen en een managementpresentatie verzorgd waarin werd besloten voor welke concepten een haalbaarheidsstudie kon worden gedaan. Binnen een half jaar werd het eerste productconcept op de markt gebracht.