Tuesday
Feb142012

De Haagse Hogeschool - Klantgericht innoveren in het onderwijs

Klantgericht innoveren in het onderwijs

Bij veel onderwijsontwikkeling wordt uit het oog verloren voor wie we het eigenlijk allemaal doen. Wat vinden studenten eigenlijk aantrekkelijk en inspirerend in onderwijs? Wat gebeurt er bij bedrijven waar de afgestudeerde professionals straks terecht komen? Sunidee heeft geholpen om die kennis te verwerven en te benutten door deze ‘experts’ samen met docenten aan het werk te zetten om een curriculum te ontwerpen. Op die manier kun je niet alleen heel snel, maar vooral ook veel waardevollere keuzes maken.”

(Lector Kennistransfer in Productinnovatie, De Haagse Hogeschool)

Achtergrond

De Haagse Hogeschool heeft studierichtingen waar professionals worden opgeleid als ‘denkende doeners’ die klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan. Kenmerkend voor de Haagse Hogeschool is de bonte verzameling medewerkers, studenten en partners uit verschillende culturen, intellectuele achtergronden en leeftijden. De wereld verandert steeds sneller en voor scholen is het de uitdaging om aan te sluiten bij de eisen die de arbeidsmarkt stelt aan jongeren. Het management van de Academie voor Technologie, Innovatie & Maatschappij (Academy for Technology, Innovation & Society) en het Lectoraat Kennistransfer in Productinnovatie (Knowledge Transfer in Product Innovation) zagen zo ook een behoefte aan een nieuwe opleiding in hun vakgebied.
Ze stelden een docententeam samen met de opdracht om de huidige innovatiewereld te verkennen en een plan te maken voor het opzetten van deze nieuwe opleiding. SunIdee begeleidde dit team om tot een visie te komen en de innovatieopleiding inhoudelijk te ontwikkelen. De verschillende doelgroepen zijn nauw bij dit traject betrokken.

Resultaten

Een visie en missie voor de nieuwe opleiding.

VISIE: "The world is rapidly changing and becoming ever complicated. This growing complexity means an increasing need for professionals who can create and realise sustainable solutions that value people, the planet and business."

MISSIE: "(Open) Innovator in Industrial Design Engineering will educate and train professionals who are able to see and anticipate current and future challenges in the world and have the ability to imagine, create and market sustainable solutions."

Inzicht in de ideeën, behoeften en wensen van de verschillende doelgroepen: studenten, professionals en docenten.

Vernieuwende invulling van het onderwijs, de inhoud en vorm van de opleiding.

Aanpak

Workshop Visievorming.
SunIdee verzamelde relevante informatie over de doelgroep, trends, de markt en de hogeschool zelf. In een workshop hielp SunIdee het team op interactieve wijze naar de buitenwereld te kijken: Wat speelt er in de maatschappij? Wat zijn de dilemma’s en wensen van bedrijven? Wat beweegt de aankomend student van nu? Om vervolgens de blik weer naar binnen te richten: Wat doet de Hogeschool nu al goed? Wat is de ambitie van het team? Zo vond het team de link tussen de behoeften en dilemma’s in de buitenwereld met de kracht en mogelijkheden van de school. De inzichten die hieruit naar voren kwamen, zijn vertaald in een visie en missie waar het hele team achter kon staan.

Insight-ontwikkeling.
Voor een opleiding is het belangrijk dat de studenten gemotiveerd zijn en dat ze het curriculum binnen de gestelde tijd succesvol afronden. Daarom hebben we in een co-creatieworkshop met studenten proberen te achterhalen wat hen motiveert en wat hun ideeën zijn over de toekomst van innovatie.

Co-creatie met studenten, docenten en professionals uit het bedrijfsleven.
Verschillende belanghebbenden werkten in workshops samen om een concrete invulling te geven aan het onderwijs. Hierdoor ontstond inspirerend en relevant onderwijs dat aansloot bij de mogelijkheden van de Hogeschool.

Een internationale innovatieopleiding die de meer bewuste innovatiedeskundige opleidt; gestart in september 2011 met studenten uit meer dan 10 verschillende landen. ( Klik hier voor de link naar de website).
Lees meer over het curriculum in een interview met een van onze consultants in de volgende link.