Monday
Feb202012

Gemeente Breda - Merkpropositie voor bedrijventerrein

Merkpropositie voor bedrijventerrein

“De combinatie van sturen op inhoud en op proces is door SunIdee heel goed opgepakt. Het gemak waarmee het groepsproces in goede banen is geleid is bewonderenswaardig.”

(Beleidsadviseur Economische Werving & Promotie, Gemeente Breda)

Achtergrond

In de revitaliseringsopgave van de bedrijventerreinen Emer, Hintelaken en de Krogten zijn de gebieden samen genomen in één masterplan. In de praktijk zijn deze gebieden echter nog een lappendeken van stukjes bedrijventerrein.
Een van de uitdagingen is om tot een gezamenlijke identiteit te komen, die bijdraagt aan het gevoel van eenheid. Dit moet leiden tot activatie en binding van de ondernemers, werknemers en bezoekers van het terrein. Hierdoor worden andere bedrijven aangetrokken om zich te vestigen in de stad Breda, met name op deze locatie.
SunIdee heeft geholpen om gezamenlijk tot een merkpropositie te komen die gedragen wordt door de gemeente, de ondernemers, bedrijfsverenigingen en andere belangrijke stakeholders.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda in het kader van OP-Zuid.

Resultaten

De merkpropositie, bestaande uit twee delen:

  • externe focus (klantbehoefte en onderscheidend vermogen)
  • interne focus (merkwaarden, merkbelofte en bewijs)

De merkpropositie is vertaald in concrete acties, gedragen door verschillende stakeholders, om de merkpropositie te implementeren en de aansluiting van de doelgroep bij de identiteit van het bedrijventerrein te behouden.

Het project heeft geresulteerd in concrete aanknopingspunten voor de marketing van dit deel van Breda, gericht op vestiging van nieuwe ondernemingen.
De 32 mensen die hebben meegewerkt aan de gezamenlijke merkpropositie en het actieplan zijn enthousiast over het eindresultaat.

Aanpak

Na het bepalen van de scope van het project met het kernteam, is een aantal medewerkers van de Gemeente Breda, de BOM, de bedrijvenverenigingen en de ondernemers getraind om klantinterviews af te nemen. De verslagen van de interviews geven inzicht in wat er bij de vooraf gedefinieerde doelgroep speelt en wat voor deze groep een relevant is.

Met de interviewverslagen als uitgangspunt, is de merkpropositie tot stand gekomen in twee workshops. Tijdens deze workshops is de cirkel van betrokkenen verder uitgebreid door bijvoorbeeld ook makelaars, andere ondernemers en het onderwijs deel te laten nemen.

In een werksessie zijn de acties voor de korte termijn geformuleerd op drie gebieden:

  • de bedrijventerreinen zijn onderdeel van de stad
  • de bedrijventerrein biedt plaats aan iedere ondernemer
  • de overheid faciliteert op basis van initiatieven van de bedrijven
De ondernemers van het bedrijventerrein nemen verantwoordelijkheid om het bedrijventerrein naar een hoger plan te tillen.

Dit heeft geresulteerd in een gedragen merkpropositie voor alle stakeholders van het bedrijventerrein Emer, Hintelaken en de Krogten en bijbehorende acties om de merkpropositie op korte termijn te implementeren. De nieuwsbrief kunt u hier vinden.