Wednesday
Feb152012

LeasePlan - Visie op elektrische mobiliteit

Visie op elektrische mobiliteit

"We hebben in een korte periode erg veel bereikt met SunIdee. Indrukwekkend!"

(Marketing Director)

Achtergrond

LeasePlan is een van 's werelds grootste autoleasemaatschappijen. In dit tijdperk waarin klimaatverandering, schaarser wordende fossiele brandstoffen en politieke afhankelijkheid van olieproducerende landen een belangrijke rol spelen, zoekt LeasePlan als toonaangevend bedrijf naar alternatieve aandrijfsystemen en nieuwe energiebronnen.
Door de technologische ontwikkelingen van de laatste tien jaar zijn elektrische voertuigen een interessante afzetmogelijkheid voor de auto- en transportindustrie. Maar elektrische auto’s moeten nog vele hindernissen nemen voordat ze massaal zullen worden aangeschaft. Door middel van een combinatie van desk research, consultancy en korte werksessies met het LeasePlan team hielp SunIdee LeasePlan om tot een duidelijke visie voor elektrische mobiliteit in Nederland te komen.

Resultaten

Een heldere visie op elektrische mobiliteit in Nederland voor de periode 2010-2025.

Een 16 pagina’s tellend white-paper, gepresenteerd op AutoRAI 2009 aan 10.000 professionals uit de auto- en transportindustrie.

Een conceptontwerp voor een aantrekkelijke stand op de AutoRAI, plus een ontwerpbriefing voor het productiebureau.

Aanpak

Onderzoeken van de huidige en toekomstige spelers, markt, technologie en consumenten.

Opstellen van verschillende toekomstscenario's inclusief het maken van een actieplan voor elk scenario.

Definiëren van de visie van LeasePlan op elektrische mobiliteit in Nederland, plus het identificeren van mogelijke partners voor de ‘Electric Vehicle Alliance’.

Beschrijven van de huidige stand van zaken, toekomstige ontwikkelingen en een visie in een ‘white-paper’ en het maken van een conceptontwerp voor de stand voor de AutoRAI om daar de marketing boodschap te communiceren.