Tuesday
Feb142012

Liander - Communicatie mix voor een nieuwe service

Service innovatie proces

“SunIdee creëerde een goede sfeer en door hun open en flexibele houding hebben we in korte tijd veel kunnen bereiken. Het beviel goed om met hen parallel aan de inhoud van de dienst te werken aan de creatieve communicatie-uitingen, zo viel alles op z’n plek.”

(Marketing communication advisor, Liander (Alliander))

Achtergrond

Liander is een van de grootste energie-netbeheerders van Nederland. Een belangrijke taak is aanleg, onderhoud en beheer van elektriciteit- en gasaansluitingen bij zowel de particuliere als de zakelijke markt. Liander ziet als netbeheerder een belangrijke rol voor de eigen organisatie als ‘facilitator in de transitie naar een duurzamere samenleving'. Onderdeel hiervan is om hun klanten bewuster met energie om te laten gaan.
SunIdee heeft het team van Liander ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuwe dienst waarmee ze zakelijke klanten gedetailleerd inzicht geven in hun energieverbruik. In dit proces zijn verschillende disciplines geïntegreerd: marktonderzoek, klantgerichte propositieontwikkeling en communicatie.

Resultaten

Inzicht in context en behoeften van potentiële klanten, verslag gelegd in Customer Profiles.

Een relevante, onderscheidende en geloofwaardige propositieomschrijving en inzicht in wat nodig is voor succesvolle realisatie van de dienst.

Een afgewogen mix van communicatiemiddelen die de introductie en uitvoering van de dienst ondersteunt: een folder, poster, give-away en gesprekstool voor de adviseur.

Aanpak

Een aantal creatieve en strategische workshops waarin Sunidee het team begeleidde bij het verkennen van de context van de dienst, het omschrijven van de propositie, het vormgeven van de dienst vanuit de beleving van de klant en het ontwikkelen van ideeën voor de benodigde communicatiemiddelen.

Interviews met potentiële klanten. Met de inzichten uit de klantinterviews zijn de propositie en de ideeën voor communicatiemiddelen gevalideerd en verder geoptimaliseerd.

Uitwerken van de communicatiemiddelen. SunIdee ontwikkelde het concept en verschillende prototypes van alle communicatie-uitingen. Deze communicatiemix brengt de kernboodschap op opvallende en aantrekkelijke wijze over.

Het Liander project team introduceerde hun Kantoor-in-Kaart service in juni 2011 tijdens een overheids evenement, er werd gebruikt gemaakt van de de communicatie mix en discussie-tool voor de adviseurs. Neem een kijkje op de volgende website voor meer informatie: Kantoor in kaart