Tuesday
Feb142012

Staatsloterij - Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy

"De Blue Ocean workshop die door SunIdee werd gegeven, was een groot succes. Door de geavanceerde tools konden we focussen op creativiteit en inhoud. Dit heeft geleid tot nieuwe invalshoeken en meer kwalitatieve en verdiepende resultaten."

(Innovatie & Research Manager, Nederlandse Staatsloterij)

Achtergrond

De Nederlandse Staatsloterij, die sinds 1726 bestaat, is de bekendste loterij van Nederland. Om verder te kunnen groeien met hun organisatie en beter in te kunnen spelen op de onzekerheden over toekomstige wetgeving en de internationale ontwikkelingen in de loterijbranche (mogelijke grensoverschrijdende deelname aan andere loterijen en online-ontwikkelingen), wilde de Nederlandse Staatsloterij enkele toekomstscenario's en nieuwe mogelijkheden onderzoeken.
SunIdee hielp de Nederlandse Staatsloterij om mogelijke "Blue Oceans" te vinden. We identificeerden alternatieve of complementaire marktsegmenten (en onderzochten niet voor de hand liggende marktsegmenten). Ook definieerden we innovatiekansen om de positie van de Nederlandse Staatsloterij verder te versterken.

Resultaten

4 concrete innovatiekansen op basis van trends, sterktepunten van de organisatie en drijfveren van consumenten. Een analyse per innovatiekans; wat is er nodig om deze kansen verder te ontwikkelen en uit te voeren?

Value curves (Blue Ocean strategy canvas) per alternatief of aanvullend marktsegment; op welke drijfveren van de consument kan de organisatie zich onderscheiden ten opzichte van de concurrentie en een Blue Ocean te creëren?

Blue Ocean facilitator training en handleiding voor innovatiemanagers; hoe kunnen we zelf intern doorgaan met het Blue Ocean denken?

Aanpak

Kick-off met de belangrijkste stakeholders en interviews met de deelnemers om het bereik en de opzet van de Blue Ocean workshop te bepalen. Grondige kennis van eerder onderzoek en de vertaling naar workshopmateriaal en tools (gebruiken van reeds bestaande ideeën en informatie).

2-daagse Blue Ocean Strategy Workshop met SunIdee tools gebaseerd op de Blue Ocean Strategy theorie. Met een multidisciplinair team van professionals van de Nederlandse Staatsloterij komen tot een toekomstvisie voor tien jaar en signaleren van niet voor de hand liggende innovatiekansen op basis van bestaand onderzoek, trends, klantinzichten, drijfveren en sterktepunten van de organisatie.

Een halve dag Blue Ocean facilitator training voor 2 innovatiemanagers bij de Nederlandse Staatsloterij om toekomstige Blue Ocean workshops zelf te kunnen leiden. Inclusief een facilitator handleiding.

Het jaar erop werd door SunIdee een tweedaagse workshop innovatiestrategie gegeven om een duidelijke innovatie(groei)strategie te definiëren en concrete ambities vast te stellen. We hebben een roadmap voor innovatiestrategie gemaakt met alle bestaande en nieuwe concepten (proposities).