Tuesday
Sep132016

Standander

Strategiedag voor medewerkers van woningcorporatie Stadlander

,,Een topdag, heel leuk en waardevol voor de betrokken huurders en Stadlander”

Ton Ringersma, bestuurder van Stadlander

“Verfrissend inspirerend kortom een geslaagde dag vol waarden”

Willem Maas directeur vastgoed Stadlander

Achtergrond

Stadlander is een woningcorporatie in West-Brabant met zo’n 15.000 woningen. In 2016 besloot Stadlander haar strategie op te bouwen rond drie ‘ondernemingswaarden’. Met deze drie ondernemingswaarden wil Stadlander helder maken welke rol zij speelt voor huurders én in de samenwerking met gemeenten, GGZ en andere instanties.
Daarnaast wil Stadlander haar medewerkers anders laten werken: meer klantgericht en flexibeler ten aanzien van klantbehoeften. Stadlander wilde deze verandering in gang te zetten tijdens een strategiedag voor alle medewerkers.

Resultaten

Daarnaast wil Stadlander haar medewerkers anders laten werken: meer klantgericht en flexibeler ten aanzien van klantbehoeften. Stadlander wilde deze verandering in gang te zetten tijdens een strategiedag voor alle medewerkers. ‘Het Keukentafelgesprek’ – een structuur om met huurders in gesprek te gaan over hun verwachtingen ten aanzien van wonen en leven en de mogelijkheden van Stadlander om daar een rol in te spelen.

De Dag van Waarden – een strategie dag voor alle 140 medewerkers waarop zij bij huurders op bezoek zijn gegaan en met hen een Keukentafelgesprek gevoerd hebben.

Deze strategiedag heeft de Stadlander medewerkers een genuanceerder beeld gegeven over de huurders en tal van aanknopingspunten voor verbetering van de dienstverling opgeleverd, deels via concrete vragen van huurders, deels door interpretatie van eigen medewerkers.

  • externe focus (klantbehoefte en onderscheidend vermogen)
  • interne focus (merkwaarden, merkbelofte en bewijs)

Aanpak

In een strategische sessie zijn de drie ondernemingswaarden bepaald op basis van een stakeholder analyse én een maatschappelijke visie op de rol van de Stadlander. De verwachtingen van huurder over ontwikkelingen in zijn eigen leven bepalen hoe Stadlander daarop kan aansluiten.

Vervolgens hebben we een gesprekskaart ontwikkeld om deze verwachtingen te onderzoeken en huurders zelf uitspraken te laten doen over de rol die Stadlander in hun leven kan spelen. Met deze gesprekskaart zijn interviews gehouden bij huurders thuis. Op basis daarvan zijn de ondernemingswaarden definitief vastgesteld en is het strategisch plan van Stadlander bepaald.

We hebben een strategiedag georganiseerd met alle medewerkers om hen kennis te laten maken met de ondernemingswaarden en hen zelf in gesprek te laten gaan met huurders.

,,In slechts enkele weken van voorbereiding slaagde SunIdee erin voor Stadlander een verrassende dag te organiseren. Alle corporatiemedewerkers gingen goed voorbereid en inclusief lunch met verse ingrediënten op bezoek bij een huurder voor een goed gesprek aan de keukentafel. Anders dan meestal het geval is, was de aanleiding voor dit bezoek niet een probleem of klacht. De opdracht aan de Stadlander-medewerkers was een beeld te krijgen van wat de huurder vindt van zijn woning en woonomgeving in relatie tot wat hij van waarde acht, nu en in de toekomst. Met workshops vooraf over gesprekstips kwamen ze verrijkt weer thuis. De keukentafelgesprekken worden standaard opgenomen in het bedrijfsproces van Stadlander. Elke medewerker bezoekt voortaan minimaal twee huurders per jaar.”

Bert Jansen, adviseur reputatiemanagement