Monday
Sep262016

Unicef - Innovatieve manieren van fondsenwerving

Innovatieve manieren van fondsenwerving: Het ontwikkelen van substantiële, nieuwe inkomstenbronnen voor Unicef.

"SunIdee heeft ons op een professionele, prettige en inspirerende manier geholpen om alle creativiteit die we in de organisatie hebben, boven tafel te krijgen en te bundelen tot een paar hele concrete en werkbare ideeën. En het gaat verder dan brainstormen, we kunnen nu echt een vliegende start maken met innovaties!"

(Team manager Private Fondsenwerving, afdeling Marketing en Communicatie)

Achtergrond

Unicef helpt kinderen over de gehele wereld om armoede, ziekte, geweld en discriminatie te overwinnen. Scholing, gezondheidszorg en bescherming tegen geweld, misdrijven en uitbuiting spelen hierbij een belangrijke rol. Een belangrijke bron van inkomsten zijn giften van particulieren en bedrijven en de winst uit de verkoop van Unicef-producten voor bepaalde markten.
Om de toenemende concurrentie tussen bestaande en nieuwe goede doelen het hoofd te bieden, hielp SunIdee Unicef om nieuwe manieren van fondsenwerving te bedenken en een aantal kansrijke concepten verder uit te werken. Dit stelt Unicef in staat om kinderen wereldwijd blijvend te helpen, nu en in de toekomst.

Resultaten

Meer dan 140 ideeën voor nieuwe bronnen van inkomsten, gecategoriseerd in 38 duidelijke clusters.

Een selectie van zes ideeën is uitgewerkt tot concrete concepten met een actieplan.

Een toegewijd en enthousiast team dat klaar is om de concepten verder te ontwikkelen. Laatste status: Unicef heeft inmiddels drie concepten succesvol gerealiseerd!

Aanpak

Het krijgen van inzicht in de motivaties om te doneren aan een goed doel en het analyseren van relevante markttrends.

Het bedenken van concrete ideeën voor verschillende marktsegmenten, van individuen tot zakelijke donateurs.

Het kiezen van de beste ideeën en het ontwikkelen van concepten.

Het kiezen van de beste concepten die binnen Unicef gerealiseerd kunnen worden en het maken van een actieplan.