Tuesday
Feb142012

Yante - Nieuwe inzichten & merk propositie

Innovatie op de boerderij

“Als wij SunIdee als een acroniem* zien, dan kunnen we onze ervaring als volgt weergeven: SUNny Creativity; Inspirational; Drive full ownership; Experienced Excellence.
Dit project heeft nieuwe insights en interessante nieuwe merkenpropositie opgeleverd. Evenals versteviging en verdieping van relatie met business partners. Een compliment aan SunIdee voor hun werkwijze, methodes, inzet en betrokkenheid. Beoogd eindresultaat is zeker gehaald; het was een genoegen om samen te werken. “


(Marketing & Sales Director, Yante Creamery)

* een afkorting uitgesproken als een woord

Achtergrond

Yante Creamery verzorgt als zusterbedrijf de marketing & sales van Eijssen Dairy, een boerenfamiliebedrijf met eigen melkvee en een kleine yoghurtfabriek op het erf. Hun yoghurtproducten staan onder verschillende namen in heel Nederland in de winkelschappen. Yante Creamery introduceerde in Nederland bijvoorbeeld als eerste de wereldyoghurts die nu niet meer weg te denken zijn uit het zuivelschap.
De Eijssens zijn echte ondernemers. Ze zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om productieve meerwaarde te creëren. Dit doen ze altijd op een manier die in lijn is met hun normen en waarden om zo de continuïteit van het bedrijf te waarborgen: goed zorgen voor dieren en mensen, verantwoorde groei en samenwerking.
Om in de toekomst waarde te kunnen blijven toevoegen, besloten zij een nieuw merk vanuit hun eigen identiteit te ontwikkelen. Hoe konden zij hun uitgangspunten en slagkracht vertalen naar een relevant en onderscheidend merk en productlijn?
In strategische werksessies en aan de hand van consumentenonderzoek begeleidde SunIdee Yante Creamery bij de ontwikkeling van dit merk.

Resultaten

Helder beeld van de doelgroep en inzicht in Yante’s wensen en dilemma’s met betrekking tot voeding, in het bijzonder zuivelproducten. Deze inzichten dienden als basis voor de verdere invulling van het merk.

Inzicht in hoe Yante zich kan onderscheiden in de markt, niet alleen op emotioneel niveau maar ook op het gebied van klantvoordeel. Aan de hand hiervan werd een onderscheidende positionering gekozen die aansluit bij de sterktepunten van Yante Creamery.

Een geloofwaardig, onderscheidend en relevant merk, tevens ideeën voor een bijbehorende productlijn waarin de inzichten van de klant gecombineerd zijn met de sterktepunten van Yante Creamery.

Aanpak

Kick off & scope werksessie met Yante Creamery en hun zakenpartner. In een werksessie begeleidde SunIdee het team op interactieve wijze bij het verkennen van de markt en het definiëren van de marketing doelgroep. Bij het verkennen van de mogelijkheden gebruikten we nieuwe duurzame ‘food’ positioneringen ter inspiratie.

Interviews bij consumenten thuis. Om de gekozen doelgroep beter te leren begrijpen interviewden we met het team consumenten thuis. Hier bespraken we hun mening en houding ten opzichte van voeding in het algemeen en hun wensen en dilemma’s met betrekking tot de productcategorie.

Merkworkshop op de boerderij. In een SunIdee merkworkshop werd het merk gedefinieerd vanuit de 4 invalshoeken: de klantbehoefte, onderscheidende positie in de markt, identiteit van het bedrijf en het productaanbod.

De resultaten zijn vertaald naar een presentatie die Yante kan gebruiken tijdens gesprekken met business partners om het nieuwe merk en de product lijn te implementeren.