Portfolio innovatie

Een klantgerichte benadering resulteert in een heldere positionering én een winstgevender productportfolio.
Download hier de case over portfolio innovatie in gebouwautomatisering (iPlex).

Waarom is een klantgericht productportfolio belangrijk?

Een klantgericht productportfolio is gebaseerd op gedrag, belevenis en behoefte van de klant. Het creëren van een klantgericht productportfolio biedt zowel voor B2C als B2B de mogelijkheid een voor klanten inzichtelijke en onderscheidende range van producten en diensten neer te zetten. Dit trekt de aandacht van de klant, helpt hem in het keuzeproces en vergroot de kans dat hij direct tot aanschaf overgaat.

Business to Consumer (B2C)
Klanten die met een koopintentie een winkel of website bezoeken, worden vaak overweldigd door het enorme aanbod aan producten en/of diensten. De vele keuzemogelijkheden leiden tot ‘keuzestress’ en maken dat de klant zijn aankoopbeslissing uitstelt. Een gemiste kans!

Voor organisaties die producten en/of diensten leveren aan consumenten, biedt een klantgericht productportfolio:
 • Een heldere positionering en meer onderscheidend vermogen, wat leidt tot meer verkoop.
 • De mogelijkheid om tijdig innovatiekansen te signaleren.
 • Kostenbesparing door bepaalde producten uit jullie portfolio te verwijderen.
 • Een nieuwe schapvisie en versterking van jullie positie als ‘category leader’.

Business to Business (B2B)
In B2B is de persoonlijke relatie tussen de klant en jullie accountmanager van groot belang voor een langdurige commerciële relatie. Het aantal producten of diensten dat een klant afneemt is dan ook sterk afhankelijk van het portfolio dat de accountmanager onder de aandacht van de klant brengt. In de praktijk zien we vaak dat hier veel kansen blijven liggen: de klant is slechts bekend met een klein deel van het portfolio en doet voor andere producten of diensten zaken met jullie concurrent.

Voor organisaties die producten of diensten leveren aan andere organisaties biedt een klantgericht productportfolio:
 • Een effectievere aanpak van verkoop (meer ‘cross selling’ en ‘upselling’).
 • Meer omzet door identificatie van korte- én langetermijnkansen.
 • Concrete innovatiekansen.
 • Inzicht in de waarde die klanten aan diensten toekennen; zo is wellicht is de klant bereid te betalen voor gratis diensten indien deze verder worden uitgebouwd.
 • Kostenbesparing door bepaalde producten uit het portfolio te verwijderen.

Wat is de juiste aanpak voor het creëren van een klantgericht productportfolio?

Het verkrijgen van een klantgericht productportfolio is een iteratief en dynamisch proces. Veel organisaties beschikken over processen voor strategieformulering en brandmanagement, maar weinigen hebben een proces voor het managen van hun productportfolio. Het creëren én beheren van een klantgericht productportfolio is echter essentieel voor het opbouwen van langdurige winstgevende bedrijfsactiviteiten!

SunIdee heeft een speciale methode ontwikkeld die jullie stapsgewijs leidt naar het opzetten van een sterk, klantgericht en realistisch productportfolio. Een helder proces voor een klantgericht productportfolio is de beste manier om klantbehoeften op een strategische manier te verankeren in de organisatie. Bovendien biedt dit een een uitstekend ‘praatplaatje’ voor strategische discussies.

Hoe kan SunIdee helpen?


Portfolio framework opstellen

We brengen de behoeften van jullie klanten in kaart (klantinzichten) en gebruiken deze kennis om een ‘portfolio framework’ op te stellen: een model dat het mogelijk maakt om de klantbehoeften, jullie strategie en het bestaande en toekomstige product- of dienstportfolio in één pagina samen te vatten. We werken met een multidisciplinair team uit jullie organisatie en betrekken klanten op meerdere momenten bij het proces.

Versterken portfolio

We stellen een actieplan op om het portfolio te versterken:

 • herpositioneren van bestaande producten / diensten
 • innovatiekansen identificeren
 • nieuwe projecten opstarten
 • bestaande, niet rendabele projecten stoppen
 • producten uit de markt halen die onvoldoende waarde toevoegen

Jaarlijkse update

Een sterk productportfolio is gebaseerd op klantenbehoeften én de strategie van de organisatie. Aangezien in de loop van de tijd trends komen en gaan, klantenbehoeften veranderen en jullie strategie wijzigt, is het essentieel om het klantgericht productportfolio jaarlijks te evalueren.
Hiermee wordt het concurrentievoordeel behouden en blijft de productpositionering consistent in de ogen van de klant.

News