Duurzaamheid & Innovatie

Ontwikkel producten en diensten die de behoeften vervullen van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige generatie in gevaar te brengen.

Waarom is duurzaamheid in innovatie belangrijk?

De grondstoffen van onze planeet zijn beperkt. Duurzaamheid is in de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden. De dagen dat uitsluitend milieuactivisten en geitenwollensokkentypes met ‘green thinking’ bezig waren, liggen ver achter ons.
Overheden beseffen dat ze anders moeten gaan denken over de planeet en bedrijven zijn er zich bewust van dat ze producten anders moeten gaan produceren, gebruiken en verwerken.
Gelukkig bieden grote veranderingen ook veel nieuwe mogelijkheden. Duurzaamheid is geen marketingtool, maar een volledig nieuwe manier van werken die voor alle organisaties veel kansen biedt.

Dit stimuleert het gebruik van nieuwe materialen, inspireert tot nieuwe producten en diensten en innovatieve businessmodellen.
De bedrijven die nu een slimme ‘groene strategie' hebben, nemen een substantiële voorsprong op de concurrentie.
Deze nieuwe manier van werken vraagt om een andere manier van denken want duurzaamheid is in het bedrijfsleven inmiddels meer dan ‘nice to have’: het is een essentieel ingrediënt om de concurrentiestrijd te kunnen overleven.

Wat is de juiste aanpak voor duurzaam innoveren?

Bij duurzaamheid moet je kijken vanuit twee verschillende invalshoeken: vanuit je organisatie en vanuit je klant.
Je organisatie moet alleen werken aan initiatieven en projecten die passen bij het ‘DNA’ van jullie bedrijf, anders is het erg moeilijk om echt succesvol een nieuw duurzaam product of dienst te ontwikkelen.

Aan de andere kant moet het duurzame initiatief ook door de klant gezien worden als iets zinvols en passend bij jullie merk.
Daarom moeten de duurzame inspanningen van jullie organisatie draaien om de behoeften van de klant.
Net als bij ‘normale’ innovatieprojecten zullen je nieuwe producten en diensten alleen succesvol zijn voor de klant als ze een duidelijke toegevoegde waarde bieden!

Hoe kan SunIdee helpen?


Ontwikkel duurzame strategieën met ‘backcasting’

Om de voordelen van duurzaamheid te benutten, is het belangrijk om een sterke toekomstvisie te verwoorden en uit te dragen en van daaruit te beslissen wat de meest effectieve strategieën zijn voor jullie bedrijf. Dit wordt ‘backcasting’ genoemd. Bij duurzaamheid is dat belangrijk, omdat de weg naar een duurzame bedrijfsvoering vaak een lange en nog onbekende weg is. Daarom is zowel ‘Think Big’ als ‘Act Small’ essentieel. Je organisatie heeft zowel een inspirerend toekomstbeeld nodig om naartoe te werken als strategieën waarmee je direct aan de slag kunt gaan.
SunIdee biedt een gestructureerd proces om te zorgen dat je team na het inspirerende toekomstbeeld weer vaste grond onder de voeten krijgt met concrete strategieën die direct al iets opleveren.

Ontwikkel nieuwe duurzame producten en diensten

Het gaat niet om wat je zegt, maar om wat je doet. Om geloofwaardig en sympathiek over te komen in een overvolle markt vol groene claims, moet je producten en diensten ontwikkelen die je beloften ook daadwerkelijk waarmaken.
SunIdee helpt jullie organisatie om duurzamere producten en diensten te ontwikkelen die je klanten graag willen hebben en waar je team graag aan werkt!

Train je team om zelf duurzaam te innoveren

Wanneer we praten over duurzaamheid, gaat het vaak over bezuiniging en het opleggen van beperkingen in het productontwikkelingsproces. Het mooie is dat het tegendeel waar is!
Wij trainen je team om te kijken naar de juiste uitdagingen die waarde toevoegen vanuit een sociaal perspectief, vanuit milieuoogpunt en ook vanuit jullie merk.
Elke SunIdee-training passen we aan jullie organisatie aan. Op die manier bieden we een theoretisch kader voor onderwerpen, die voor jullie organisatie relevant zijn.